ALL UNISEX DESIGNS • OUR DIFFERENCES ARE ONLY IN OUR MINDS, NOT IN OUR HEARTS

Fine art prints & Original på canvas

Upplagorna är signerade och numrerade. Klicka på vardera bild för mer info.

Isabelle Hansson är en fotograf och konstnär som i tidig ålder hittade sitt personliga sätt att måla med ljus. Hon spenderade otaliga timmar bakom kameran för att förstå hur ljuset agerar i olika miljöer och situationer. Ur detta växte intresset att måla med fysiska färger och hon började utforska skapandet på duk. Sedan dess har hon målat tavlor som sparats på hög eller målats om med så många lager att de till slut inte gick att återanvända längre. Efter flera års skapande bakom stängda dörrar så har hon tagit steget att exponera sin konst för allmänheten.